Braterstwo Międzynarodowe  dla

 „Marii Rozwiązująca  Supełki”


             Informacja o malarzu  obrazu:  „Marii Rozwiązująca  Supełki”

(Maria Knotenlöserin )


Fotografować o olej malatura
styl wenecki wpłynąć barok (1,10 x 1,82 mt.)

                  Informacja o Malarz

 Marii Rozwiązująca

 Rupełki

 Obraz orginalny

 Malarz :

 Johann Melchior
 Georg
 Schmittdner

 Ur. 1625
 Zm. 1705

  w  Augsburgu

 Data powstania :

 Rok: 1699/1700

 Styl :

 Szkoła Augsburgska

 Namalowany dla :

 Ołtarz  Beatać de

 Buono Consiglio

 Fundator:

 Patrycjusz
 Hieronimus Ambrosius
 Langenmantel

  Wkład:

 Ziemie  rodzinne

  Badania  historyczne:

 Mario Ibertis Rivera

 Rok 1999

    


Obraz znajduje się  Augsburgu   w  Kościele św. Piotra na Perlach

 

Obraz  ten został objęty większą  czcią  około 2000 roku, kiedy to  nasz Arcybiskup Argentynski Jorgo Mario Bergolio rozpoczął podróże  do Augsburga do Kościoła św. Piotra  na Perlach. Do tej pory obraz  ten był rozpowszechniany jako dzieło nieznanego  artysty bez  jakichkolwiek daty pochodzenia, uznano jako malowidło przedstawiające  grzech pierworodny  ze  wszystkimi jego skutkami. Obraz  ten pojawił się w  argentyńskiej  gminieSan Jose de  Talar  i pochodził od  innego obrazu modlitewnego, będąc  kopią  oryginału z Niemiec. Tymczasem jest to obraz  najczęściej odwiedzany  dnia 8-go każdego miesiąca (kiedy to odwiedza  go od  40-60 tys. pielgrzymów). 

Podczas badań  historii obrazu okazało się  że  fundator, Hieronimus  Ambrosius  Langenmantel, ksiądz, kanonizowany  doktor kościoła (1666-1709) oddał  ten obraz  na zlecenie zrobiony, na ołtarz rodzinny. Wówczas H.A.  Langenmantel, ożeniony z  Sophie Imhoff (1612), był w  trudnym okresie przed rozwodem  i z  tego powodu udał się do ojca jezuickiego Jakoba Rema w  Ingolstadt.  Ojciec  Rem  pomodlił się  za niego przed  jakimś obrazem Maryi i mówił:”  W tym  religijnym akcie (malowidle)  podnoszę ten związek małżeński i rozwiązuję  wszystkie węzły i wygładzam je”.  Do rozwodu nie doszło. Powstał za to ołtarz rodzinny, poświecony „Dziewiczym Siostrom Dobrej Rady”  . W  wymalowanym obrazie (j.w.) zawarta jest historia rodzinna . Malarz J.M.G.Schmittdner. przedstawia Marię,  która  problemy rozwiązuje je  i wygładza.  Pewnym jest że  biblijna księga Genesis  nie ma nic wspólnego z obrazem. Prawdopodobnie z  braku nieznajomości faktów interpretowano go niewłaściwie. Pośrodku obrazu stoi Maria, jako Święta Kobieta, pomoc  rodzinna, doradca, tak samo Pośredniczka pomiędzy Jezusem Chrystusem, Synem Boga a  nami. Kiedy Maria rozwiązuje problemy wspiera nas swą  pomocą  w  rozwiązaniu ich. „Któż  inny mógłby tak dobrze te  problemy rozwiązać”.

Z  szacunku dla wszystkich, którzy czczą  obraz Maryi  Panny rozwiązującej supełki, prezentujemy fakty by  nie dopuścić  do innych interpretacji magicznych, ezoterycznych i fałszywych wypowiedzi na temat powstania tego obrazu. Nasze historyczne badania i ich rezultaty są  pomocne  naszym księżom w  kościołach podczas katechezy.

 

14 listopada 2000

Mario H.Ibertis  Rivera©

 

Informacje o malarzu:

 

Johann Georg Melchior Schmittner (ur. Augsburg 1625, zmarł Augsburg 1705),  niemiecki malarz i rysownik. Uczeń  i przyjaciel  Johanna Heinricha Schonfelda (ten włąśnei był to  znany  historyczny malarz z Stetten który przebywał 15 lat we  Włoszech).

J.G. M.Schmittner – autor  obrazu  ołtarzowego  datowanego na 1657 rok pt Przemienienie (Ex Salvator w  Augsburgu zniszczony w  1945 r). Schmittner  malował przede wszystkim obrazy ołtarzowe, dla  kościołów regionu Szwabii, jak również  wiele obrazów miast (Monachium, Państwowa Galeria;  Stuttgart Stadtgal, Darmstadt, Hess.Landesmus),  jak również  „Siedem Podarunków Ducha Świętego” (1685 rok Augsburg Schaezlerpal), obrazy na główny ołtarz w  kościołach parafii Riedlingen,  w  których zaznaczone są  oryginalne elementy późnego baroku, tak jak na przykładzie obrazu „ Podniesienia Krzyża” (Monachium, Państwowa Galeria Malarska).  Dwoje osobowości Bartolomeus Kilian II  i Georg Andreas (1631-1716)  wykonali   ryty oparte na pracach Schmittnera.

 

Mario H.Ibertis  Rivera (1999) ©

 

 

 


 

  Obraz  ołtarzowy  Świętej

  Marii  Panny

  Rozwiązującej Węzełki

  (Rok 2006)

Południowa  absyda  kościoła Obraz ołtarzowy   „Maria rozwiązująca  węzełki”ok.1700, autor: Johann Melchior Georg Schmidtner.  w  1700 r.ufundował Patrycjusz Augsburgski HieronymusAmbrosius  Langenmantel (Kanonik w  St.Peter w  latach 1666-1709) Ołtarz  ‘Beatać Virginis de Bono Consilio”Statuetki: Św. Ulrich, ok. 1520 r. Barok przerobiony,  złotem i srebrem  ozdobiony; Św. Afra,  przyozdobiony, 1, kwart.18go wieku.
 


 

 Powrót                                                                                                                           Kontynuować CLICK TO CONTINUE

(tłumaczenie: Dorota Popowska - Polska)

 Użycie treści strony (grafik, tekstów  i części programów) za zgodą autora: CopyRight by

Mario H.Ibertis Rivera  S1999-2010)